pall玻璃纤维滤纸66215直径47孔径1um

产品名称:pall玻璃纤维滤纸66215直径47孔径1um
产品型号:66215 61631
产品报价:1
产品特点:pall玻璃纤维滤纸66215直径47孔径1um用于各种空气分析的*玻璃纤维过滤膜
.A/E 类满足悬浮固体测试要求,见《 水、废水检测的标准方法》 。
.过滤难以过滤或高污染溶液时,可减少过滤成本和过早堵塞。
.延长过滤器寿命,使和大容量预滤器,更换终滤器较少。
.消除样品污染。无粘结剂硼硅玻璃纤维无额外萃取物。
66215 61631pall玻璃纤维滤纸66215直径47孔径1um的详细资料:
【简单介绍】pall玻璃纤维滤纸66215直径47孔径1um
PALL玻璃纤维过滤膜用于各种空气分析的*玻璃纤维过滤膜
【详细说明】
 
玻璃纤维过滤膜
用于各种空气分析的*玻璃纤维过滤膜
.A/E 类满足悬浮固体测试要求,见《 水、废水检测的标准方法》 。
.过滤难以过滤或高污染溶液时,可减少过滤成本和过早堵塞。
.延长过滤器寿命,使和大容量预滤器,更换终滤器较少。
.消除样品污染。无粘结剂硼硅玻璃纤维无额外萃取物。
.可选择不同过滤器厚度来过滤众多粘性和多颗粒溶液。
.良好的湿强度确保操作简便和过滤器完整性。
PALL玻璃纤维过滤膜应用
用于众多样品洗涤、预过滤和分析性测试场合。可选择无粘结剂的硼硅玻璃,或带有丙烯酸粘结剂的玻璃纤维。
A / E 类玻璃纤维
.用于测试废水中的溶解和悬浮固体,以及空气污染物的重力分析;
.流速、湿强度、纳污(固体)能力局;
A / B 筹波璃穿维
.玻璃厚度是A / C 类的2 . 5 倍,纳污能力高。
.由zui好质量的硼硅玻璃微纤维制造而成。
A / C 群淤璃纤维
.用于测试废水中的溶解和悬浮固体。
. 254µm ( l0mils )厚度有利于细胞收集场合。
.纯净消除了有害污染物侵入滤液的危险。
A/D类玻璃纤维
.用于过滤大颗粒物较多的溶液的良好预过滤器。
.标称孔径(3µm )大,可减少膜堵塞。
如厚玻璃纤醒
.特别适合对粘性生物溶液进行预过滤。
.颗粒保持能力高,使盘式过滤器成为高效的深度过滤器,可过滤大量溶液。
Metrigard™ 玻璃纤维
.有利于延长颗粒物质很多的液体系统中膜过滤器的寿命。
PALL玻璃纤维过滤膜订购信息
AIE 膜,1µm
 
产品编号         说明         包装
65475       2.5mm   100片/包装
61628       13mm    500片/包装
61630       25mm    500片/包装
60097       30mm    100片/包装
61654       35mm    100片/包装
61652       37mm    500片/包装
61631       47mm    100片/包装
61632       50mm    100片/包装
60140       55mm    100片/包装
60012       57mm    100片/包装
60150       63mm    100片/包装
61665       70mm    100片/包装
61663       76mm    100片/包装
60010       81mm    100片/包装
60127       82.5mm 100片/包装
60118       85mm    100片/包装
61664       90mm    100片/包装
61633       102mm  100片/包装
60115       110mm  100片/包装
61655       124mm  100片/包装
61669       127mm  100片/包装
66559       142mm  25片/包装
61635       142mm  100片/包装
61675       257mm  100片/包装
61636       265mm  100片/包装
66560       293mm  25片/包装
61637       293mm  100片/包装
61638       8x10in.   100片/包装
 
A/B膜,1µm
 
产品编号         说明         包装
66196       13mm    100片/包装
66198       25 mm      100片/包装
66208       37 mm      100片/包装
66209       47 mm      100片/包装
66210       142 mm   25片/包装
66211       8x10in.     25片/包装
 
A/C膜,1µm
 
产品编号         说明         包装
66213       25 mm      100片/包装
66214       37 mm      100片/包装
66215       47 mm      100片/包装
65529       70 mm      100片/包装
66216       142 mm   25片/包装
66217       8x10in.     25片/包装
 
A/D膜,3µm
 
产品编号         说明         包装
66218       13 mm      100片/包装
66220       25 mm      100片/包装
66222       37 mm      100片/包装
66224       47 mm      100片/包装
66226       142 mm   25片/包装
66227       8x10in.     25片/包装
 
玻璃纤维膜,有粘合剂,加厚,1µm
 
产品编号         说明         包装
66073       13 mm      100片/包装
66075       25 mm      100片/包装
66078       47 mm      100片/包装
66084       127 mm   50片/包装
66085       142 mm   50片/包装
66086       257 mm   25片/包装
66088       293 mm   25片/包装
 
metrigard™膜,有粘合剂,0.5µm
 
产品编号         说明         包装
64798       47mm       100片/包装
64803       142mm    100片/包装